Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2010

verrr
14:47
zupa była za słona.

ja mam w zwyczaju uciekać.
verrr
08:13
Reposted frommarthe marthe

November 13 2010

verrr
19:43
Umiera powoli, kto nie podróżuje, kto nie czyta książek, nie słucha muzyki, kto nie obserwuje, nie rozmawia z nieznajomymi...
— Pablo Neruda
Reposted frommarthe marthe viakillingmesoftly killingmesoftly
verrr
19:38

Nigdy nie uciekniesz. Nie ma takiego pociągu, który zawiezie wystarczająco daleko, takiego morza, które cię przyjmie; jest tylko

ziemia.
— Ochocki
Reposted fromvith vith viakillingmesoftly killingmesoftly
verrr
19:38
5133 ecfe
verrr
19:36
6609 9949
Reposted fromOFFka OFFka viakillingmesoftly killingmesoftly
verrr
18:49
2505 a36f
verrr
18:40
2806 c923
Reposted fromtola tola viakillingmesoftly killingmesoftly
17:26
verrr
12:44
4912 3be5
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin

November 12 2010

verrr
21:49
6962 2c4a
Reposted fromkropki kropki
verrr
21:35
5720 9678
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin viakropki kropki
verrr
21:08
4954 c5b5
Reposted fromkropki kropki
verrr
14:33
patrz, jak mnie nie ma.
— Fisz Emade jako Tworzywo Sztuczne 'Grzyb'
Reposted fromkropki kropki viamadinsane madinsane
verrr
14:26
Świeć gwiazdo samotna, blask swój chroń,
Chroń swój chłód – dobrze wiesz,
Że miłość znaczy śmierć.
— Jonasz Kofta
Reposted fromlioness lioness viakatarzyna katarzyna
verrr
09:16
1664 ce7f
Reposted fromhalszka23 halszka23 viainyou inyou

November 11 2010

verrr
23:53
Herbatę się pija, by zapomnieć o hałasie świata.
— T'ien Yiheng
Reposted fromtea tea viaherbatkowa herbatkowa
verrr
23:48
3810 7545 500
pada deszcz na domy wszystkich mistrzów świata
Reposted fromvaka vaka viaherbatkowa herbatkowa
verrr
23:28
Nauczycielka w liceum narysowała kredą na tablicy punkt i zapytała: - Co widzicie? Zapadła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wiedzieli, jak odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Wreszcie prymus podniósł rękę i odpowiedział: - Widzę punkt narysowany kredą na tablicy. Wszyscy odetchnęli z ulgą, ponieważ wreszcie znalazł się odważny, który nazwał to, co wszyscy chcieli tak właśnie nazwać, ale wstydzili się mówić coś tak dla wszystkich oczywistego. Nauczycielka odparła: - Wczoraj to samo pytanie zadałam przedszkolakom. Czy wiecie, co odpowiedzieli? Że to koniec papierosa, oko ptaka, słup telegraficzny widziany z góry, kamyk, gwiazda, łepek szpilki, kropla wody, miasto zaznaczone na mapie, jeden pieg, ziarnko pieprzu, Ziemia widziana z dalekiego kosmosu... Morał jest taki że w dzieciństwie nie ma rzeczy oczywistych, prostych, nudnych... wszystko jest magią... potem tracimy to nie wiadomo kiedy i zwykły narysowany punkt jest dla nas zwykłym narysowanym punktem. Smutne to (...)
— ??
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viaherbatkowa herbatkowa
23:27
7747 fe76
Reposted frommakiyamar makiyamar viaherbatkowa herbatkowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl